Forebyggelse af stress


Gennem udvikling af ledelse, medarbejdere og organisationskultur
kan vi hjælpe jer med at forebygge stress
 
 

Færdighedstræning


Med træning som pædagogisk metode, aktiverer
vi ny viden og nye værktøjer i øjeblikket
 
 

Kommunikation og samarbejde


Med undersøgelser, evalueringer, kurser og strategiudvikling
sætter vi fokus på jeres kommunikation og samarbejde

Hvad er Mojo Consult?

Forandringssociologi er ikke en videnskabelig diciplin. Forandringssociologien er Mojo Consults eget koncept og grundstammen i vores virke. Den indeholder både en særlig tilgang til undersøgelsesmetoder, en særlig pædagogisk tilgang på vores kurser, samt en etisk fordring overfor vores kunder. Vi indgår i et samarbejde med kunderne, hvor vi gør vores yderste for at kunderne opnår den forandring, de ønsker. 
 
Mojo Consult er en sociologisk kursus- og rådgivningsvirksomhed, der støtter kunder og samarbejdspartnere i at skabe reelle, varige forandringer i deres organisation, kommunikation og samarbejde. Vi støtter jer i at opnå det I gerne vil, og følger jer gerne helt i mål ved at kombinere procesfacilitering, undersøgelser og evalueringer, undervisning og færdighedstræning.

Enhver forandring er en bevægelse fra et sted til et andet. For at bevægelsen får den rigtige retning har I brug for viden om det eksisterende. Kortlægningen af det eksisterende er derfor altid en integreret del af vores ydelse og går hånd i hånd med inspirationen til det nye. 

Hvis du gerne vil følge lidt med i hvad vi går og laver, så følg os på linkedin: klik her og klik på "Følg"
Mojo Consult | Jernbanegade 23B, 4000 Roskilde  | Tlf.: 25757454 | mmj@mojo-consult.dk